Alla sinnen

Suggestopedi - snabb och lekande lätt inlärning för hela människan. Ett bättre sätt att lära.
Sensomotorisk träning - för personer med inlärningshinder som dyslexi, ADHD, Damp, dålig motorik mm.