Suggestopedisk språkundervisning i grundskolans lägre klasser


Den suggestopediska språkundervisningen för barn från år 1 – 6 bygger på samma principer som suggestopedi för ungdomar och vuxna, dock med vissa skillnader i tillvägagångsätt och musikval.

Prof. Lozanov övergripande syfte – förutom rolig och snabb inlärning för alla – är högst lovvärt tänkvärt:

Att skapa en inlärningssituation där alla lär sig lekande lätt och därmed slipper den smärtsamma och begränsande upplevelsen av ”jag kan inte”, ”jag duger inte”, ”jag är inte lika bra som dom andra”.

För ytterligare information och lärarhandledning kontakta Anna Cramér på info@allasinnen.se 

Grön planta och händer