Vårt sätt att arbeta

 

Hur fungerar det när man kommer till Alla Sinnen?
Nästa kontakt efter ert samtal eller mail är ett brev från oss. Det innehåller två formulär som vi vill att ni ska fylla i. Det ena handlar om klientens tidigaste historia, och det andra om dagens situation. Av svaren kan vi få vägledning för att hitta orsaken till blockeringarna.

Första besöket
När vi träffas första gången studerar vi orsakerna till inlärningsblockeringarna. Vi undersöker om klienten har några kvarvarande primitiva reflexer.
Klienten får i så fall ett träningsprogram som ska göras 10 – 15 minuter varje dag.
Ett första besök tar cirka två timmar.


Uppföljande besök
Vi träffas var fjärde – sjätte vecka under ett halvår. Då tittar vi på hur klienten gör sina rörelser och ändrar på det individuella träningsprogrammet.
Uppföljande besök tar en timme.

Två blommor
Om man inte tränat tillräckligt
En del klienter har svårt att komma igång med träningsprogrammet, eller också bryts rutinerna i samband med helger och andra händelser. De kan då känna ”dåligt samvete” och att det är bortkastad tid att komma på återbesök om de inte gjort sina övningar tillräckligt.
Vår erfarenhet är att det ändå är bra att komma för att repetera rörelserna och på nytt bli motiverad att träna.


Lyssningstest och ljudterapi
Om vi misstänker att klienten har koncentrationssvårigheter som är orsakade av överkänslighet för ljud, eller om svårigheterna att läsa och skriva kan ha audiologiska orsaker, gör vi ett lyssningstest för att fastställa språkljudsuppfattningen.
Detta kan leda till att vi rekommenderar PhD Kjeld V Johansens ljudterapi.
Den innebär lyssnande 6 dagar i veckan på individuellt anpassad musik 8 – 12 veckor. Därefter gör vi ett nytt lyssningstest.


Avstämning
Efter sex månader gör vi ännu en kontroll av förekomsten av primitiva reflexer och en utvärdering av träningsperioden. Därefter bestämmer vi om och hur vi ska fortsätta samarbetet.

Hela träningsperioden
Att arbeta bort inlärningsblockeringar med sensomotorisk träning är ingen ” kvickfix”.
Det krävs en kortare stund av daglig motorisk träning under lång tid. Det är svårt att i förväg säga vilka klienter som behöver en kort träningsperiod, och vilka som behöver längre tid på sig. Ju yngre klient, desto kortare träningsperiod, kan man säga.
En genomsnittlig träningsperiod är mellan nio till tolv månader. Självklart finns exempel på klienter som tränat både längre och kortare än så.
Vanligtvis brukar klienter och föräldrar uppleva förändringar och förbättringar redan efter 3 – 6 veckors övningar. Det brukar uppmuntra till fortsatt träning.