Vi som arbetar på Alla Sinnen

Lars-Eric Berg är folkskollärare med mer än trettio års erfarenhet av undervisning på olika stadier, varav de senaste femton som speciallärare för barn och ungdomar med olika slag av inlärningshinder. Han är sensomotorisk reflexpedagog och även läromedelsförfattare. Lars-Eric arbetar med de äldre barnen, ungdomar och vuxna.

Han säger:"När jag i mitten av nittiotalet kom i kontakt med de rörelsemetoder vi idag använder på Alla Sinnen fick jag verktyg som kunde hjälpa även de elever som inte utvecklades av traditionell undervisning. Sensomotorisk träning och lyssningsträning är utmärkta komplement till vanlig undervisning för barn som har svårigheter med inlärning".

Annika Haglund är förskollärare, specialpedagog, sensomotorisk reflexpedagog och instruktör i spädbarnsmassage. Annika har lång erfarenhet av arbete på förskola samt handledning av personal beträffande barns rörelseutveckling. Sedan ca 10 år har hon kurser och föreläsningar på temat Medveten motorisk träning i förskolan. På Alla Sinnen arbetar Annika med barn i förskoleåldrar.

Anna Valberg, är certifierad kommunikolog, sensomotorisk reflexpedagog och erfaren massageterapeut. Hon har varit verksam som instruktör på träningsanläggning och under nio varit ansvarig på träningsanlägging i nära samarbete med sjukgymnaster. Större delen av arbetsveckan är Anna verksam inom skola/fritids -  från föreskoleklass till åk 3, med fokus på rörelse. 

Gunilla Lundblad är Sensomotorisk Reflexpedagog, erfaren Massageterapeut och Cert. Massör. Hon arbetar med barn, ungdomar och vuxna på Alla Sinnen - Stockholm och på sin mottagning på Värmdö Friskvårdscenter ,Värmdö. Gunilla har även lång erfarenhet av musikalisk verksamhet och leder den nystartade barngruppen: "Rytmis" - Sensomotorisk träning för barn."

Anna Cramér är diplomerad suggestopedilärare, lärarutbildare, sensomotorisk reflexpedagog och grundare av Alla Sinnen. Suggestopedi är en undervisningsmetod som utgår från helhetssyn på människan och lärande och som bland annat bygger på omedveten inlärning via rörelse, musik, rytm, bilder, spel och lek. Under de år som hon haft kurser och studiedagar för lärare (sedan 1991) har hon i allt högre grad förstått att i vissa fall hjälper inte ens de bästa av pedagogiska metoder; utan man måste helt enkelt ner på en djupare nivå i nervsystemet för att kunna skapa förutsättningar för lärande för alla."Med de metoder vi tillämpar på Alla Sinnen kan vi hjälpa barn som har inlärningshinder." Förutom att sprida suggestopedi administrerar Anna kursverksamheten på Alla Sinnen.