Våra föreläsningar


Sensomotorisk träning vid läs- och skrivsvårigheter, dyslexi och andra inlärningshinder.

På begäran genomför vi föreläsningar i skola och förskola.

Kontakta oss på 0159-50 250 eller info@allasinnen.se.