Sensomotorisk träning vid läs - och skrivsvårigheter

kurser 2021

Nedanstående kurs är uppskjuten p g a covid. Kursen kommer att genomföras vid ett senare datum. Är du

intresserad? Hör av dig!

Sensomotorisk träning mot läs- och skrivproblem 2 

Fredag 26 sept             13 - 16.30     Repetition av kurs 1 eller introduktion för den som missade oktoberkursen

Lördag  25  september  9 - 16         Fokus ligger på visuell perception, balans samt hand- och fotreflexer
Söndag 26                    9 - 16

Du kan välja att gå alla tre dagarna, eller endast helgen.

Kostnad: Fredag 750 kr, helgen 3000 kr inkl moms

Var? IOGT-lokalen Långgatan 21 Mariefred

Välkommen med din anmälan senast 10 september

Kursen vänder sig till pedagoger, föräldrar och andra intresserade.

Inga förkunskaper behövs.

Kursledare Lars-Eric Berg                 Åsa Hagdahl
Speciallärare, läromedelsförfattare, sensomotorisk tränare
Utbildare i sensomotorisk träning

 Anmälan och frågor  till  info@allasinnen.se 

och  Lars - Eric Berg  070 7722227

 Alla Sinnen