Sensomotorisk träning vid läs - och skrivsvårigheter

Hur kan du hjälpa barn med läs- och skrivsvårigheter?

Att arbeta med sensomotorisk träning mot skolproblem

Ingen ny kurs finns inplanerad.

Kostnad 2 500 kr inkl moms

Kursledare Lars-Eric Berg
Speciallärare, läromedelsförfattare,
Utbildare i sensomotorisk träning 

Varför har en del barn jobbigt i skolan?

Hur kommer det sig att de inte ”får ihop det”? Att de får svårt att läsa och skriva? Att de blir arga utan synbarlig orsak? ...
Vad kan man göra för att barnen ska få tillgång till en större del av sin potential?

Med sensomotorisk träning kan man förebygga skolsvårigheter redn i tidig ålder och åtgärda dem i skolåldern och senare i livet.
Vi arbetar utifrån kunskap om neurologisk utveckling av alla sinnen och det samspel dem emellan som är nödvändigt för all inlärning. Flera barn och vuxna med dessa symptom har fått göra individuella träningsprogram och då gjort stora framsteg med att läsa och skriva.

* Kursen fokuserar på hur vår läs- och skrivförmåga påverkas av motorik, seende och ljuduppfattning.
* Vi undersöker de reflexer och motoriska oförmågor som spelar en viktig roll vid läs- och skrivsvårigheter och ADHD-beteende.
* Kursdeltagarna arbetar praktiskt med varandra och gör motoriska övningar och reflexintegrering för att träna bort dessa problem.
   Tag på oömma kläder!!!

Kursen vänder sig till pedagoger, föräldrar och andra intresserade.
Inga förkunskaper behövs.

Max antal deltagare 20.
Först till kvarn gäller. Anmälan är bindande.

Välkommen med din anmälan senast 10 november till Alla Sinnen via mail till  
info@allasinnen.se eller telefon 0159 50250.

 Lars - Eric Berg

 

Tillbaka