Sensomotorisk träning vid läs - och skrivsvårigheter

kurser 2021

Nedanstående kurs är uppskjuten p g a covid. Kursen kommer att genomföras vid ett senare datum. Är du

intresserad? Hör av dig!

Sensomotorisk träning mot läs- och skrivproblem 2 

Fredag 22 januari 13 - 16.30     Repetition av kurs 1 eller introduktion för den som missade oktoberkursen

Lördag  23  januari  9 - 16         Fokus ligger på visuell perception, balans samt hand- och fotreflexer
Söndag 24               9 - 16

Du kan välja att gå alla tre dagarna, eller endast helgen.

Kostnad: Fredag 750 kr, helgen 3000 kr inkl moms

Var? IOGT-lokalen Långgatan 21 Mariefred

Välkommen med din anmälan senast 24 december.

Klartecken om kursen blir av senast 15 januari 2021

Kursen vänder sig till pedagoger, föräldrar och andra intresserade.

Inga förkunskaper behövs.

Kursledare Lars-Eric Berg                 Åsa Hagdahl
Speciallärare, läromedelsförfattare, sensomotorisk tränare
Utbildare i sensomotorisk träning

 Anmälan och frågor  till  info@allasinnen.se 

och  Lars - Eric Berg  070 7722227

 Alla Sinnen