Kurs i sensomotorik mot ADHD och koncentrationssvårigheter

Kurs i sensomotorik med inriktning mot skolrelaterade problem

Ingen kurs finns inplanerad för närvarande.

Lars-Eric Berg Speciallärare, läromedelsförfattare, 

Utbildare i sensomotorisk träning

Med sensomotorisk träning kan man förebygga skolsvårigheter redan i dagisålder och åtgärda såväl till som efter skolåldern.

Vi arbetar utifrån kunskap om neurologisk utveckling av alla sinnen och det samspel dem emellan som är nödvändigt för all inlärning. Flera barn och vuxna med dessa symptom har fått göra individuella träningsprogram och kunnat lösa upp sina inlärningshinder som dyslexi, ADHD, ADD med mera.
Kursen går igenom de primitiva reflexer som är av betydelse vid ADHD och koncentrationsproblem.  
Kursen är praktiskt inriktad. Kursdeltagarna tränar på varandra och lär hur vi kan träna bort dessa svårigheter.

Du får lära dig teorin bakom den sensomotoriska träningen,
Du får lära dig se vad svårigheterna kan bero på.
Vi tittar på vad bristande visuell och auditiv perception kan betyda.
Du får också lära dig hur man testar och gör individuella träningsprogram.

Välkommen till Alla Sinnen
via mail till info@allasinnen.se eller telefon 070 4915963