Välkommen till Alla Sinnen

Suggestopedi - en oslagbart snabb och rolig inlärningsmetod för hela människan!

Suggestopedi

Vi lär oss bättre när vi har roligt

Vi lär oss bättre när alla sinnen involveras

Vi lär oss bättre när våra känslor får vara med

Vi lär oss bättre när det finns utrymme för vår egen kreativitet

Vi lär oss bättre med musik, rytm och rörelse

Vi lär oss bättre när vi är avspända

...och vi mår bättre

 

Suggestopedin fortsätter att sprida sig: 

Introduktionskursen Suggestopedi Steg 1 har genomförts ett 50-tal gånger i Norge och ett stort antal lärare har gått vidare och utbildat sig till Suggestopedilärare.

I Sverige har ca 200 personer gått igenom utbildningen.

Länk till föreningen Suggestopediakademin

Nytt perspektiv på andrespråksinlæring - En kritisk undersøkelse av Lozanov-metoden https://bravo.hivolda.no/hivolda-xmlui/handle/11250/2755916

 

 Artikel om Suggestopedi i Norges största skoltidning Bedre skole 

Artikeln på svenska

 

  

Klippor och vatten
Suggestopedinytt:
kommande kurser i suggestopedi finner ni här