Om Anna Cramér


Vistelser i portugistalande länder
Brasilien, bosatt i São Paulo 1969-70
Samt därefter ett antal besök (har släkt i São Paulo)
Portugal, bosatt utanför LIssabon 1973 – 1981
Därefter otaliga besök i Lissabon och kontakter med Universitetet,
som under ett antal år var samarbetspartner med SIDA-Sandö
rörande utbildningen av utresande biståndspersonal
* Angola, booster-kurser vid två tillfällen totalt 10 veckor 1987, 1992
* Moçambique, boosterkurs 1999

Utbildningar med avseende på portugisiska

Portugisiska, 20 poäng Stockholms Universitet 1982
Portugisiska, Curso de lingue e cultura, Lissabons Universitet 1983
Portugisiska, 40 poäng, Stockholms Universitet 1991


Utbildningar med avseende på pedagogik

* Grundkurs i suggestologi och suggestopedi (prof. G. Lozanov
   och Dr. Evelina Gateva, Florens) 1989
* Pedagogik, 20 poäng Stockholms Universitet 1992
* Diplomerad suggestopedilärare (”accelerated learning”)
  (utbildad av prof. G. Lozanov, Wien) 1997
Diplomerad suggestopedilärarutbildare (prof. G. Lozanov) 2005
Oräkneliga andra kurser inom området för accelerated learning, TPR,
mm


Undervisningserfarenhet
Kurser i portugisiska i Portugal i egen regi 1976- 1981
Lärare i portugisiska vid SIDA-Sandö, för biståndspersonal och
företagsanställda på väg till portugisktalande Afrika,
Brasilien och Portugal. 1982 – 2001
Booster-kurser i Angola och Moçambique (se utlandsvistelser)
Kurser i svenska som främmande språk 1989 - 2003
i diverse EU-projekt och andra projekt i Södertälje
(bl a ”Invandrarkvinnor i vården”)
SFA – svenska för utländska akademiker med vårdbakgrund,
samt Stockholms Folkhögskola, Jakobsbergs Folkhögskola
och Biskops Arnö Folkhögskola
Engelska på nybörjarnivå för anställda hos Botkyrkabyggen 2002 - 2003
Diverse kortare kurser i portugisiska 2004


Materialproduktion
Hela det undervisningsmaterial som användes vid SIDA-Sandös undervisning i portugisiska, bestående av
- texter täckande totalt 8 intensivveckor
- övningsmaterial
- språklabsmaterial
- inspelningar av texter på band
- självstudiehäften
- samt insamling och översättning av sånger från de portugiska, brasilianska och portugistalande afrikanska språkområdena

Hela detta material är tillgängligt för mig att använda i undervisning.

Ett undervisningsmaterial för undervisning i svenska som främmande språk (framställt inom ett EU-projekt i samarbete med bl a universitet i Lituauen, Polen, England, Finland. (ännu ej tillgängligt på marknaden)

Medförfattare till boken Hjärnvägen till inlärning, 2003, Brain Books Förlag.

Studiedagar, utbildningar och konferense
r
Leder sedan 1991 studiedagar och utbildningar i metodik för språkundervisning baserad på ”accelerated learning”/suggestopedi och
har varit inbjuden som föreläsare vid konferenser:

- INVA – svåspråkighet i centrum, 6 tillfällen under 90-talet
- Skolforum, Stockholm, - 98
- 9th International Seal Conference, Canterbury, UK, 2001 (Seal =   Society for Effective Affective Learning)
- LMS Rikskonferens (Föreningen för Lärare i Moderna Språk) Umeå, - 98   och Luleå, 2002

Dessutom: Diplomerad lärare i avslappning och mental träning 1996
Hälsopsykologi, 5 p, Hälsohögskolan i Jönköping 1997


Nuvarande arbetssituation
Frilansande utbildare