Suggestopedikurser 2022

UBILDNINGEN RIKTAR SIG  FÖRSTA HAND TILL SPRÅKLÄRARE, SFI-LÄRARE OCH/ELLER PERSONER MED MINST TRE ÅRS ERFARENHET AV SPRÅKUNDERVISNING. 

 

Kursavgift per delkurs: 4.000 kr per delkurs.  Kurs steg 2 a och 2 b tillsammans räknas som en delkurs.

För info och bindande anmälan, om inget annat anges:  070 49 15 963 eller info@allasinnen.se

 

STEG 1 - INTRODUKTION

15 - 18 mars 2022, Mariefred, Antonello Motta

  

                                         ***********

STEG 2 - TRÄNING AV DEN SUGGESTOPEDISKA CYKELNS OLIKA MOMENT

Kursen är uppdelad i 2 obligatoriska avsnitt:


STEG 2 A:

 26 - 27 april Mariefred, Antonello Motta/Anna Cramér.

                                     **********                


STEG 2 B:

24 - 25 maj Antonello Motta/Anna Cramér

 

                                       ************


STEG 3 - PRAKTIK OCH DIPLOMERING 

5 - 8 april, Mariefred, Anna Cramér/Antonello Motta

16 - 19 augusti , Mariefred, Anna Cramér