Suggestopedi, lära bättre och må bättre

Suggestopedi, lära bättre - må bättre            

80 sidor. En praktisk och en teoretisk del.

Boken utgör ett komplement till utbildningen till suggestopedilärare. 

Pris: 300:- plus ev porto. Beställs på Alla Sinnen, tel. 0159-50 250 eller info@allasinnen.se