Kurser i Suggestopedi 2019 - 2020

 

Kurser  i Suggestopedi  2020-2021


På grund av Covid-19 har  vårens och höstens kurser ställts in.

Vi avser dock att starta ny steg 1 kurs under hösten 2020/våren 2021

Anmäl intresse och gärna tidpunt som passar, så startar vi så snart vi har tillräckligt med antal deltagare!

Intresseanmälan mailas till allasinnen.se

Suggestopedi 
steg 1, steg 2 och steg 3