Kurser i Suggestopedi våren 2018

 

Kurser  i Suggestopedi 2018

Anmälan görs till Alla Sinnen per telefon 0159 - 50 250 eller e-mail info@allasinnen.se.
Ange namn, adress, tel samt ev fakturaadress. Anmälan är bindande.

Klicka här nedanför för att läsa mer.Suggestopedi 
steg 1, steg 2 och steg 3