Grundutbildning till Suggestopedilärare

STEG 1:   4 dagar

INTRODUKTION

Suggestopedisk språkkurs för nybörjare. Du får känna hur det är

att lära sig ett språk med suggestopedi.

Grundkurs i suggestopedisk teori

Genomgångar, demonstrationer, övningar och diskussioner kring följande ämnen:

Suggestologi, Definition av suggestopedi, Historik, Förutsättningar för optimalt lärande, Den suggestopediska cykeln, Musikens betydelse, Omedvetet lärande, Lärarrollen, Kamouflerad repetition,Indirekt korrigering, Väggplanschernas funktion

STEG 2:   2 + 2 dagar

FÖRDJUPNING OCH TRÄNING

Suggestopedisk undervisning i språk eller annat ämne

Träning i suggestopedins olika moment;Introduktioner och övergångar, Läsning till musik, Användande av musik, drama, bild, suggestopediska spel och lekar.

Att skriva suggestopediska texter,

Fördjupning i teori, metod och förhållningssätt

 

 

STEG 3:   4 dagar

PRAKTIK OCH DIPLOMERING

Varje deltagare genomför en förkortad suggestopedisk cykel (introduktion, läsning till musik, körläsning, aktivering, syntes)med feedback från övriga deltagare och kursledaren.

Litteratur samt hemskrivning kring suggestopedi i praktik och teori.