Grundutbildning till Suggestopedilärare

STEG 1:   4 dagar   Utbildningen riktar sig till utbildade lärare eller personer med minst 3 års undervisningserfarenhet. Den som inte uppfyller dess kvar kan delta, men blir inte diplomerad suggestopediärare utan får en annan typ av kursbevis.

Obs! detta är en grundutbildning i suggestopedi, som utgår ifrån hur man kan undervisa läskunniga. Metoden kan därefter anpassas för  illiterata.

INTRODUKTION

Suggestopedisk språkkurs för nybörjare. Du får känna hur det är att lära sig ett språk med suggestopedi. Du får en inblick i vad suggestopedi är och du kan känna efter om suggestopedi är en metod som skulle passa dig.

Grunderna i suggestopedisk teori

Genomgångar, demonstrationer, övningar och diskussioner kring följande ämnen:

Suggestologi, Definition av suggestopedi, Historik, Förutsättningar för optimalt lärande, Den suggestopediska cykeln, Musikens betydelse, Omedvetet lärande, Lärarrollen, Kamouflerad repetition,Indirekt korrigering, Väggplanschernas funktion.

Efter introduktionskursen bestämmer du dig för om du vill ta den fortsätta utbildningen till Suggestopedilärare d v s steg 2 och steg 3-kurserna. Din anmälan blir då bindande.

 

STEG 2:   2 + 2 dagar

FÖRDJUPNING OCH TRÄNING

Suggestopedisk undervisning i språk eller annat ämne

Träning i suggestopedins olika moment;Introduktioner och övergångar, Läsning till musik, Användande av musik, drama, bild, suggestopediska spel och lekar.

Att skriva suggestopediska texter,

Fördjupning i teori, metod och förhållningssätt

 

 

STEG 3:   4 dagar

PRAKTIK OCH DIPLOMERING

Varje deltagare genomför en förkortad suggestopedisk cykel (introduktion, läsning till musik, körläsning, aktivering, syntes)med feedback från övriga deltagare och kursledaren.

Litteratur samt hemskrivning kring suggestopedi i praktik och teori.