Om sensomotorisk träning

Vad är sensomotorisk träning?
´Senso´ betyder sinnen och ´motorik´ hur vi rör oss. Sinnen och motorik måste samverka för att vi ska kunna utvecklas och uppleva vår omvärld. Denna utveckling sker vanligtvis spontant och naturligt hos barn.

Brister i sinnenas samspel

Om motoriken och/eller samspelet med något sinne inte utvecklats fullt ut kan det ge svårigheter:
Barnet kan få problem med balansen, bli klumpigt, få svårt att läsa och skriva, ha otydligt tal, ha svårt att koncentrera sig, vara över- eller underaktivt, få svårigheter att tolka sociala signaler och följa lekregler, vilket ger beteendemässiga brister mm
Brister i detta samspel ger effekter som beskrivs som ”utvecklings- och neurologiska dysfunktioner”.

Reflexerna driver utvecklingen framåt.
Alla människor föds med en uppsättning primitiva reflexer i kroppen. Reflexer är rörelser som vi gör ofrivilligt och omedvetet. Hos spädbarn avlöser de varandra och ser till att de ålar, kryper, reser sig upp, går och springer. När de kan kontrollera sina rörelsemönster har högre nivåer i hjärnan kopplats in. Sedan tränar de sig tills detta sker automatiskt. Först då de kan göra flera saker samtidigt har de förutsättningar för att lära nya kunskaper och färdigheter.

Barn som vattnar blommor

Kvarvarande reflexrester
Om rörelserna inte automatiserats, och hjärnans högre funktioner ännu inte tagit över så att barnet (eller den vuxna) kan kontrollera sina rörelser, kommer reflexresterna att påverka personens rörelsemönster. Barnet kan inte styra sin kropps rörelser. De blir lätt trötta och får så fullt upp med att kontrollera sin kropp ( tex att sitta stilla) att de får svårt att koncentrera sig på inlärning, eller också blockerar reflexmönstren vidare utveckling.

Sensomotorisk träning
Sensomotorisk träning innebär att vi tar reda på vilka primitiva reflexer som inte utvecklats. Utifrån flera olika metoder utformar vi individuella träningsprogram för att utveckla rörelsemönstren. Klienten får upprepa de tidiga rörelserna, skapa nya kopplingar i nervsystemet och automatisera de naturliga rörelsemönstren. När detta skett har vi skapat nya förutsättningar för inlärning.

Metoder

Reflexer