Om reflexer

Några tecken på ointegrerade primitiva reflexer
För att man ska misstänka att en primitiv reflex är aktiv räcker det med att några få kriterier under varje rubrik stämmer. Kriterierna är definierade under lång tid av forskningsteam i England (Blythe/ Goddard) och Sovjet/Ryssland (Masgutova).

Asymmetrisk Tonisk Nack Reflex (ATNR):
Går passgång eller med hängande armar.
Har dålig handstil.
Har svårt att korsa kroppens mittlinje.
Har problem att läsa och skriva.
Kan ha (haft) svårt att lära sig cykla.
Har dålig samsyn. Har ofta spänningar och värk i nacke.

50 – 55% av barn med dyslexi har en aktiv ATNR-reflex. (Masgutova)

Ryggradsreflex:
”Myror i byxorna”
Gillar inte åtsittande kläder.
Svårt att sitta stilla.
Koncentrationssvårigheter.
Sängvätning efter 5 års ålder
Dålig koordination mellan över- och underkropp.
Är ofta ointresserad av idrottsaktiviteter.

Hos äldre personer ger en ointegrerad ryggradsreflex ofta ryggproblem.

Symmetrisk Tonisk Nack Reflex (STNR)
Eleven sjunker ihop i sittande
Dålig kroppshållning, kutande gång
Svårt att skifta fokus från långt till nära håll
Långsam att skriva av från tavlan
Sitter gärna i W-ställning på golvet
Har (haft) svårt att lära simma bröstsim
Är ofta dålig i bollspel

75% av elever med inlärningssvårigheter, ADD och ADHD har kvarvarande STNR (Bender -76. O´Dell och Cook -96)

Tonisk Labyrint Reflex (TLR) framåt:

Kutryggig, svag muskeltonus.
Höjdskräck – svårt åka rulltrappa neråt

Tonisk Labyrint Reflex (TLR) bakåt:
Spänd kroppshållning,
Har en tendens att gå på tå
Stark muskeltonus – ryckiga rörelser.

Balans- och koordinationsproblem
Blir lätt åksjuk.
Kan ha problem med synen
Ointresserad av idrott
Har svårt med ordningsföljd, tid och rum.
Har svårt att lära sig klockan

Grip och sugreflexer:
Otydligt uttal
”Styr med tungan” vid finmotoriskt arbete
Dålig finmotorik
Kan ha svårt att greppa eller släppa föremål
Krampaktigt penngrepp påverkar handstil och skrivning
Har svårt att stå på alla fyra med sträckta fingrar
Lång tumsugningsperiod
Slabbigt ätande
Dreglar

Mororeflexen
Överkänslig för ljud, lättstörd.
Reagerar ofta mycket känslomässigt, blir överväldigad.
Tröttnar lätt
Ogillar förändringar
Har svårt att fatta beslut
Stel kroppshållning
Orolig och ängslig
Blir lätt arg och får utbrott
Okoncentrerad, har lätt att dagdrömma eller stänga av
Överreagerar på födoämnen
Vill gärna kontrollera omgivningen

 

Läs mer i vår bok Hjärnvägen till inlärning

Vinjett
Assymetrisk tonisk nackreflex
Ryggradsreflex
Symmetrisk tonisk nackreflex
Tonisk labyrintreflex bak
Gripreflex
Mororeflex