Sensomotorisk träning

Sensomotorisk träning - mot inlärningshinder som ADHD,koncentrationssvårigheter, dyslexi m.m. 

Någon ny kurs är f n inte planerad.Känner du barnet som är intelligent, men som ...

  • läser långsamt och ogärna
  • skriver och stavar dåligt
  • är känsligt för och lätt blir störd av ljud
  • inte kan koncentrera sig
  • är klumpigt
  • har dålig ork och blir lätt trött
  • lätt blir argt, ofta utan orsak

Vi har hjälpt många barn, unga och vuxna med dessa symtom och andra inlärningshinder.

Aktuell bok!!!!

Motorik med alla sinnen, Hagdahl & Unevik