Sensomotorisk träning

Sensomotorisk träning - mot inlärningshinder som ADHD,koncentrationssvårigheter, dyslexi m.m.

Känner du barnet som är intelligent, men som ...
  • läser långsamt och ogärna
  • skriver och stavar dåligt
  • är känsligt för och lätt blir störd av ljud
  • inte kan koncentrera sig
  • är klumpigt
  • har dålig ork och blir lätt trött
  • lätt blir argt, ofta utan orsak

Vi har hjälpt många barn, unga och vuxna med dessa symtom och andra inlärningshinder.

Grundkurs i sensomotorisk träning mot     läs - och skrivsvårigheter 17-18 oktober 2020 i Mariefred.        

Platser kvar!! ta kontakt: info@allasinnen.se

Kursen vänder sig till pedagoger, föräldrar och andra intresserade.           Inga förkunskaper behövs.   Se mer under fliken Kurser