Utbildning

Utbildning till Sensomotorisk Reflexpedagog

För närvarande finns ingen längre utbildning inplanerad.

Vi går själva gradvis i pension och än så länge finns ingen annan utbildning planerad. Vi håller däremot kortare helgkurser.

Närmast planerar vi en kurs mot läs-och skrivproblem under våren 2021.
Se info under fliken kurser. 


VÅR LÅNGA UTBILDNING ÄR PAUSAD P G A GENERATIONSSIKFTE. Den ersätts för närvarande (och när det är möjligt p g a covid) av korta kurser.

Åtta block om 4 dagar vardera under drygt ett år.

På Alla Sinnen har vi under flera år hjälpt många barn, unga och vuxna som haft inlärningsproblem av olika slag. Vi har också arrangerat fristående kurser i de metoder vi använder. 2006 startade vi vår första sammanhängande utbildning till sensomotorisk reflexpedagog.
Vi har nu genomfört sex utbildningsomgångar och den senaste avslutas i juni 2015. 
Utbildningen ger kunskap om hur man tränar balans och motorik, auditiv och visuell perception samt kostens inverkan hos barn med inlärningshinder.

Deltagarna har varit av skilda slag: pedagoger från förskola och skola, behandlingsassistenter, undersköterskor, optiker, kroppsterapeuter, socionomer, sjuksköterskor, idrottslärare, dansare och föräldrar till barn med olika inlärningshinder.

 


Solros