Gör ett test

Frågeformulär för screening.

Detta är några av de frågor som ingår i kartläggningen av våra klienter.
Fyll i frågeformuläret så noga du kan.

1.Finns läs- och skrivproblem på nära håll i släkten?JaNej
2.Var det några medicinska problem under graviditeten?JaNej
3.Tog förlossningen kortare tid än 5 tim/ längre tid än 9 tim?JaNej
4.Var det några komplikationer vid förlossningen?JaNej
5.Är barnet fött mer än 2 veckor för tidigt/ 2 veckor för sent?JaNej
6.Vägde barnet mindre än 2 500 g? JaNej
7.Hade barnet flera öroninflammationer under de tre första åren?JaNej
8.Kröp barnet annorlunda? (stjärthasare, drog ena benet efter sig,
rullade, drog sig fram med händerna, etc eller inte alls?)
JaNej
9.Gick barnet innan 10 månader / efter 15 månader?JaNej
10. Hade/har barnet svårt att hålla sig torrt efter 5 års ålder?JaNej
11.Har barnet haft dålig ork, blivit lätt uttröttat ?JaNej
12.Är barnet klumpigt och okoordinerat? Ogillar barnet idrott?JaNej
13.Har barnet haft svårt att koncentrera sig?JaNej
14.Är barnet lättstört och överkänsligt för ljud?JaNej
15.Har barnet haft problem att hantera (sparka, fånga etc) bollar ?JaNej
16.Har barnet haft plötsliga vredesutbrott? Blir barnet lätt osams?JaNej
17.Sjunker barnet ihop över bordet, t ex vid skrivning?JaNej
18.Har barnet haft svårt att lära sig cykla?JaNej
19.Har barnet haft svårt att lära sig simma bröstsim?JaNej
20.Har barnet haft svårt att lära sig klockan?JaNej
21.Har barnet dålig handstil och svårt att forma bokstäver?JaNej
22.Har barnet haft svårt att läsa och stava?JaNej
23.Har barnet svårt att rita en liggande åtta?JaNej
24.Har barnet haft svårt att svårt att sitta stilla även korta stunder?JaNej
25.Har barnet haft problem med åksjuka?JaNej

Svarar ni ja på sex eller fler av frågorna kan det tyda på att barnet har svårigheter som vi kan kartlägga och åtgärda med träningsprogram på Alla Sinnen.