Reflexer

Vad är reflexer?
Reflexer är kroppsrörelser som aktiveras av stimuli utanför vår medvetna kontroll. Redan i livmodern reagerar fostret och reflexmässiga rörelser får armar och ben att röra sig.

Vissa reflexer som hjälper till med vår förlossning. Andra får oss att gripa, suga, vända oss, lyfta huvudet, åla, krypa, resa oss upp och gå. Alla dessa reflexrörelser hjälper oss att utveckla vår neurologi, vår rörelseapparat och vår balans. Reflexerna ska utvecklas och gradvis ska den reflexmässiga styrningen av musklerna tas över av vårt medvetande (reflexerna ska integreras). Vi ska kunna bestämma över och behärska vår kropp.

Reflexerna avlöser varandra i ett förutbestämt schema, som är lika för oss alla människor över hela Jorden.

Vissa reflexer hjälper oss hela livet.
En del reflexer hjälper oss att klara det dagliga livet. De hjälper oss att hålla balansen, att behärska gravitationen, att hålla kroppen upprätt och att styra den på ett för oss omedvetet sätt. Reflexerna måste vara integrerade för att vi ska kunna kontrollera vår kropp utan att omedvetna reflexaktiviteter stör vår hållning, vårt medvetande, vår koncentration eller andra funktioner.

PhD Carla Hannaford, neurofysiolog vid University of Hawaii, säger att vi är omedvetna om 99,9 % av det som händer i kroppen!!

Om reflexerna inte fungerar som de ska…
Om det inträffar något som stressar spädbarnet under graviditet, förlossning eller de första åren ( förgiftning, sjukdom…) kan något av barnets utvecklingssteg bli för kort eller hoppas över. Då integreras reflexerna inte på ett maximalt sätt, utan stimuli och reflexaktiviteter påverkar våra nervsystem och muskelreaktioner.

Inlärningen kan bli långsammare, svårare eller till och med omöjlig om de olika funktionerna i hjärnan inte samarbetar väl med de olika nervsystemen i kroppen.

Kroppen är ännu inte neurologiskt redo för inlärning.

..kan man integrera dem i efterhand.
Genom att dagligen under 10 – 15 minuter genomföra individuellt utformade träningsprogram, som härmar spädbarns spontana sätt att röra sig, kan man aktivera de sovande nervcellerna och få den att koppla ihop sig med andra. Med hjälp av dessa speciella kroppsrörelser skapar vi nya ”hjärnvägar” i nervnätet och i rörelseapparaten. Vi integrerar reflexerna i efterhand och löser upp de inlärningsblockeringar som är orsakade av ointegrerade reflexer.

Det är alltså möjligt att senare i livet integrera kvarvarande rester av primitiva reflexer. Vi lär kroppen att utföra de rörelser som spädbarnet spontant skulle ha gjort för att integrera reflexerna och medvetet styra kroppen. Och så sker om man så väntat i fem, femton eller femtio år.

Det är aldrig för sent att bli av med sina rester av primitiva reflexer. Om man är äldre och har satt spänningar i kroppen för att kompensera förde reflexmässiga rörelserna försvinner ofta andra besvär, som till exempel ont i rygg eller nacke på köpet.

Vill du veta vilka mer om hur olika reflexer påverkar vår inlärning? Klicka här