Från särskolemässig till normalpresterande

Problem från födseln
Martins
* problem började i princip ganska direkt efter födelsen. Han föddes med stort huvud som ökade en cm i omfång per vecka. Man kunde utesluta ”vattenskalle”, men huvudet var så stort att Martin inte orkade bära det. De första 2-3 månaderna kunde han inte vrida huvudet i liggande ställning och under det första året låg han mest på rygg.

Strax innan hans första födelsedag satte vi honom upp med hjälp av stödjande kuddar eftersom han ramlade på grund av det stora huvudet. Det dröjde länge innan han kunde sitta utan stöd.

Först vid 22 månaders ålder kunde han själv resa sig från liggande till sittande. Innan dess låg han på rygg tills jag satte honom upp. Han ”stjärthasade” fram tills han lärde sig gå. Han var då 2 år och 4 månader.

Försenad på alla områden
Vid den tiden var han inskriven Habiliteringsavdelningen i den närliggande staden. Han utreddes med ett MPU-test som visade att han på nästan alla områden var 1 ½ år försenad i sin utveckling. På några områden var han ännu senare.

I mars 2012, då Martin var 5.8 år gammal, började vi på Alla Sinnen. Han talade då så otydligt att inte ens jag, mamma, förstod vad han menade. Jag fick lyssna noga och fråga om tills jag förstod.

Martin hade fortfarande blöjor på sig nattetid, och även under dagen när han var ute eller när vi åkte bort.

Han låg efter i det mesta, motoriskt, språkligt och själsligt.
På våren lärde han sig att åka fyrhjulig sparkcykel.

Träningsprogram från Alla Sinnen
Vi fick en uppsättning rörelser att göra dagligen. Rörelserna ska hjälpa honom att bearbeta de primitiva reflexer som han inte integrerat på grund av att han låg i stort sett stilla under spädbarnstiden.

Sedan vi tränat på de rörelser vi fått av Annika Haglund på Alla Sinnen blev Martin allt säkrare i sin motorik.

Under hösten blev han plötsligt medveten om sitt tal. Under två veckor bytte han ut samtliga de konsonanter som orsakat hans otydliga tal, och plötsligt blev han förstådd!! Det var en oerhörd glädje för oss alla, inklusive Martin.

Ungefär samtidigt kunde vi sluta med nattblöja. Han kissade visserligen på sig ibland på nätterna, men mer och mer sällan.

Han blev allt säkrare i rörelserna, t ex förbättrades balansen och han ramlade omkull och slog sig alltmer sällan.

Från särskolemässig till normalbegåvad
I december gjordes en utredning av en psykolog. Den visade att han på det verbala området bedömdes vara på grundsärskolenivå. När man väger in alla testade delmoment hamnade han i den lägre delen av normalbegåvning.

Nu, efter ett års träning på Alla Sinnen, pågår en ny psykologbedömning. Den är inte avslutad ännu, men visar att Martins verbala förmåga ligger klart i normalområdet och i andra delar av testet ligger han klart över området normalbegåvning.

Flera faktorer
Martin har utvecklats mycket det gångna året. Det är nog flera faktorer som samverkar, till exempel att han började i en waldorflekskola där 14 barn omges av 3 vuxna under tre dagar i veckan. Pedagogerna förstod Martins problem och kunde stödja honom på ett fantastiskt sätt.

Den övriga tiden var jag hemma med honom där han fick den tid han behövde och jag kunde göra de reflexintegrerande övningar vi fått på Alla Sinnen.

Paus
Efter knappt ett år av övning började Martin bli lite omotiverad, och i mars  bestämde vi oss för att göra ett uppehåll. Att göra en paus är nog lika naturligt som en vilsam och kraftuppbyggande natt efter en ansträngande dag.

Vi planerar att återkomma till hösten.

Alla Sinnen har verktyg för att kunna hjälpa barn som behöver extra stöd. Min erfarenhet är att barnen får diagnoser i det vanliga samhället, men där finns inget riktigt, riktigt verktyg att hjälpa till på djupet.

Tack för ert engagemang
Martins mamma

* Namnen är fingerade

 

Tillbaka