Kurser i Suggestopedi våren 2018

Vi har för närvarande ingen kurs inplanerad, men skräddar syr gärna kurser på din arbetsplats.


Hur man med sensomotorisk träning kan arbeta bort inlärningshinder som läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem, ADHD-beteende mm.

Med sensomotorisk träning kan man förebygga inlärningshinder i förskoleålder och åtgärda i och efter skolåldern.


Vi arbetar utifrån kunskap om neurologisk utveckling av alla sinnen och det samspel dem emellan som är nödvändigt för all inlärning.

Du får lära dig teorin bakom den sensomotoriska träningen.
Du får lära dig se vad svårigheterna kan bero på.
Vi tittar på vad bristande visuell och auditiv perception kan betyda.
Du får också lära dig hur man testar och gör individuella träningsprogram.


Lars-Eric Berg
Speciallärare, läromedelsförfattare, Utbildare i sensomotorisk träning

För ytterligare info:
mail till info@allasinnen.se eller telefon 0159 50250.