Efter ett år av träning

Tilbakeblikk og resultat av trening med Tor Egil ett år etter:

Tor Egil er 10 år og har store vanskeligheter i skolen. Vi innkalles til et samarbeidsmøte. Han har egen assistent, men det hjelper ikke Tor Egil særlig.

Rektors beskrivelse av situasjonen 29.11.11: (barneskole 1-7 kl. trinn)

- Han må ha en 100% lærerressurs. Kommunen har ikke midler.
(det er mulig å søke midler fra Barnevernet p.ga. fosterhjemsordningen)
- Han klarer ikke å tilpasse seg skolehverdagen
- Tor Egil har sært lav kompetanse i orden, atferd/sosialt samspill
- Må ha spesialpedagogikk i en mindre gruppe, helst en til en
- Henvist til BUP – fått diagnosen ADHD.
- Skolen har tatt kontakt med BUP for å få hjelp og veiledning p.g.a. hans vanskelige utagerende situasjon i atferd
- Kraftig sjalusiproblematikk rundt en annen elev
- kraftig tilspissing av konflikter rundt ham på skolen
- siste periode – akutt, iverksatt skjerming fra andre elever
- anbefalt foreldre å holde gutten vekk fra SFO
- store emosjonelle og sosiale vansker
- en forverring av hans funksjonsnivå
- ikke ytre konkrete hendelser som er årsak til dette
- hans vansker er spesielle og styrken i hans reaksjoner gjør dette alvorlig
- han opplever stadig nederlag i sosiale situasjoner
- Tor Egil viser atferd hvor han har behov for å kontrollere andre elever
- han blir svært sint når han ikke klarer å styre dette
- han straffer elever ved å ta klærne deres
- han bruker repeterende tabupreket sjikane, banner grovt
- bruk av fysisk vold
– han slår, kaster stein på elever, biler, bygninger
- ingen tanke om at det får konsekvenser
- han gjør det hard og brutalt – flere alvorlige situasjoner
- voksne får heller ikke den kontakten som er nødvendig for å dempe/roe ned
- han må isoleres, skjermes fra andre elever. Han fotfølges i skolegården
- i situasjoner stikker han av gårde ut i kjelleren, inn i andre kl.rom el ut.
- Han er aggressiv, frustrert og mister impulskontroll
- Han stigmatiseres av medelever
- Medelever unngår ham fordi de er redd ham
- Han behøver spesialundervisning i matte og norsk
- Nåværende situasjon overskygger hans lærevansker
- Lærerne bruker tid til å løse konflikter, regelbrudd og vold
- Kontaktlærer har lang erfaring. Hun har spesialpedagogisk kompetanse med vekt på atferds håndtering.
- Skolen strever med å gi ham et godt opplæringstilbud
- Skolen ber snarest om tilråding til en 100% ekstra lærerressurs for eleven evt. en annen voksen fagutdanning enn lærer.

 

Andre tilbakemeldinger og vårt (föräldrar) syn:

- Elevene vil ikke leke med ham – han er motbydelig, sjarmen er brukt opp
- Vi er bekymret - hva det skal bli av ham?
- Lærer trøster med å si at i videregående skole vil tilrettelegging når han skal begynne på et yrkesfag.
- Stor fare for at han vil havne på skråplanet stoff/fyll/kriminell, i et dårlig miljø. (også rektors uttalelse)
- Viser ingen evne til empati – gråter sjelden
- Vanskelig å oppnå blikkontakt – rastløs, mye uro i kroppen.
- Holder ikke avtaler
- Lyver ofte, stjeler ting fra sine søsken
- Bekymring - mister vi vårt fosterbarn?
- Han har ikke brukt medisiner, men BUP avventer og vil tilråde det hvis situasjonen ikke forbedres.
- Han var aldri med på organiserte fritidsaktiviteter m/andre elever. De andre guttene spilte fotball, men det likte ikke han.
- Vi gikk i bassenget, men der ble han utvist fordi han ikke fulgt reglene.

Hva er så status etter ett år:

- Sansemotorisk trening startet i mars 2012,
- Tor Egil fikk ipad med hjem i går. Mor ringer for å høre om han har tatt en uten lov. Nei, han hatt plettfri vandel i 4 uker sammenhengende. Han har dessuten reparert skolens datamaskiner. Ingen grunn til at han ikke skulle få den.
- Tor Egil er nå mest inne sammen med hele klassen
- Hvis ingen visste hvem eleven var, kunne de heller ikke finne ham etter beskrivelsene som er gitt. Kontaktlærers tilbakemelding. - Han har fått mange nye venner
- Bygger hytte nr. 2 som mange er imponert over
- Kreativ og oppfinnsom, selvstendig i mange aktiviteter
- Viser empati og innlevelse for medelever og kamerater
- Kan se oss inn i øynene når han snakker
- Han stiller nye adekvate spørsmål. Han viser evne til refleksjon.
- Kroppsspråket er forandret. Det er tydeligere og mer behersket.
- Han er roligere og holder samtalen lengere i gang.
- Overrasker positivt i matematikk og norskfaget.
- Klarer større arbeidsmengder – mer effektiv – økt produksjon
- Problemfri atferd i skolegården og i klasserommet.
- Det siste er at han ønsker å spille fotball. Det har ført vært helt uaktuelt.
- En mindre gutt fortalte foreldrene sine hvor snill Tor Egil var som hadde beskyttet han da han holdt på å få juling/bank. Tor Egil hadde grepet inn og snakket voksent til barna; - Vi slår ingen her, vi skal være snille med hverandre og dere får ikke slå Elias. Gutten ble veldig glad. Et stort framskritt som vi ikke kunne drømt om for bare knapt ett år siden.
- Kontaktlæreren Johannes sier at om noen skulle fortalt hvordan Tor Egil s atferd er i dag, så ville han ikke trodd det.
- Han er riktignok ett år eldre, men modning alene kan ikke gå så raskt.
- Vi er overbeviste om at treningen har hjulpet Tor Egil til et bedre liv.
- Vi har håp om at han skal ta igjen fag som han ligger etter i bl.a. norsk, engelsk, og matematikk.
- Tor Egil holder avtalene bedre nå enn før. Han stikker ikke av uten å si i fra.
- Vi er sikre på at Tor Egil kan velge den yrkesfagretningen han har lyst til når den tid kommer.
- Nå har han god sosial kompetanse. Venner i nettverket ser også J. forbedringer.
- Vi betrakter ikke Tor Egil som et barn med en ADHD diagnose lenger. Etter all treningen og endringen som har funnet sted, mener vi Tor Egil har blitt et normalt fungerende barn som tilfredsstiller krav/forventningen innenfor hans aldersrelevans.
- Konflikten mellom Tor Egil og Sara (storesøster) er blitt borte.
- Familiesituasjonen har blitt betydelig bedre. Nå kan vi ha større fokus på det som er positivt og som gir Tor Egil glede, utvikling og utfoldelse.

Hva kan bli bedre?:

Han kan fortsatt protestere høylytt dvs. rope, men det har avtatt betydelig og kommer sjeldnere. Tor Egil snakker noen ganger ikke veldig pent. Vi vil jobbe for at han skal bli mer høflig. Banning hører vi ikke. Det hender at han har blitt tatt i løgn. Dette har også blitt betydelig bedre, men målet er at unoten skal bli helt borte. Han snakker ikke alltid sant. Det jobber vi fortsatt med. Han liker ikke å skrive. Bokstavene er ikke særlig pene. Det må vi øve mer på. Han har ikke god orden i sakene sine. Vi jobber for at han skal bli flinkere til å henge opp klærne sine. Tor Egil har fortsatt uro og rastløshet i kroppen. Han vil fort ut etter han har spist og lekser er gjort. Uroen er derimot mer dempet. Han har ikke alltid med seg det han behøver av klær/utstyr til og fra skolen. Tor Egil har ikke mange lekser hjemme. Vi har fokusert mest på øvelsene fra Lars-Eric og lesetreningen.

Lofoten 5.12.12.Bodil og Jan